Artista: Andreu Alcaraz

Lema: “Coses nostres”

Sección 2ª