Artista: Andreu Alcaraz

Lema: «Coses nostres»

Sección 2ª