Artista: Joan Blanch

Lema: “Anem al llit al Túria”

Fuera de concurso