Fotos de la Falla Na Jordana infantil 1993, obra de Vicente Almela.