Fotos de la Falla Na Jordana 2005, obra de Records de l’Avenir.