Fotos de la Falla Plaza del Pilar infantil 2009, obra de Carlos Orts y Josep Almiñana.