Artista: Luis Espinosa

Lema: “Jalogüín Tomasos Party”

Sección 3ªA