Artista: Fet d’Encàrrec

Lema: «Una festa de pel-licula»

Sección 14ª