Artista: Fet d’Encàrrec

Lema: “Una festa de pel-licula”

Sección 14ª