Artista: Salvador Ferris

Lema: «Tens un missatge»

5º Premio Sección 5ª