Artista: Salvador Ferris

Lema: “Tens un missatge”

5º Premio Sección 5ª