Artista: Pere Baenas

Lema: “El Fara-Demont està torra-t”

Sección 1ªA