Artista: Pere Baenas

Lema: «El Fara-Demont està torra-t»

Sección 1ªA