Artista: Pedro Espadero

Lema: “La font dels desitjos”

Fuera de concurso