Artista: Pedro Espadero

Lema: «La font dels desitjos»

Fuera de concurso