«Espai i temps» era el lema de la infantil de Lepanto-Guillem de Castro, obra de David San Ruperto y 2º Premio de I+G de la Sección 21ª.