«Na-Turisme» era el lema de la infantil de Cervantes-Padre Jofré, obra de Xavier Gámez en la Sección 3ª.