«Els animals ens anem de viatge» era el lema de la infantil de Pintor Goya-Brasil, obra de Daniel Barea y que obtuvo el 4º Premio de la Sección 9ª.