Artista: Sergio Fandos
Lema: «Quina d’ella és la més bella?»
Sección 3ª