Artista: Toni Pérez
Lema: “Valencia medieval”
Sección 13ª