Artista: Enrique Furió

Lema: “Les conseqüencies del vi”

Sección 2ªA