Artista: Juanjo García

Lema: “Per eixemple, l’eixample”

8º Premio Sección 6ªB