Artista: Paco Giner

Lema: “Invasió oriental a la Plazça del Mercat”

4º Premio Sección 1ªA