Artista: Vicente Llácer

Lema: “¡Xe, que ens invaeixen!

8º Premio Sección Especial