Artista: Óscar Villada

Lema: “Un bou de mar blava”

Sección 3ª