Artista: Manuel Martínez Reig

Lema: “Aigua per a quasi tots”

6º premio Sección 2ªA