Artista: Francisco Jiménez

Lema: “Les preguntes dels chiquets”

8º premio Sección Especial